CUAXEPHANOI.COM
Hotline: 0914.210.515
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng
0914.210.515
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Hotline 1Hotline 10914.210.515
  • Hotline 2Hotline 20967.217.111
  • Phòng bán hàngPhòng bán hàng(024)6284.0699
  • Kế toánKế toán0986.872.218
  • Kinh doanh công trìnhKinh doanh công trình0967.802.111
  • Kỹ thuậtKỹ thuật0967.797.515

Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn

Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn

Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn, Giá Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn, Báo giá cửa cuốn mắt lưới, Cửa cuốn mắt lưới, mắt võng tại Hà Nội , Cửa cuốn lưới inox, Lắp đặt cửa cuốn Mắt Võng

Cửa cuốn mắt võng sơn tĩnh điện phi 12.7

Cửa cuốn mắt võng  Đơn giá
Sơn tĩnh điện: Độ dầy 1.1ly, ống Ø 12.7mm, mầu sắc tùy chọn( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy Sơn tĩnh điện 1.200.000/m2
Cửa cuốn mắt võng INOX 304 dày 1.1ly, ống Ø 12.7mm ( đã có ray, trục), đã có lá đáy và V đáy Màu trắng INOX 1.900.000/m2

- Thân cửa ống phi Ø 12.7, độ dầy 1.1mm, 1.3mm, 
- Cửa thoáng toàn bộ nan đáy bằng hộp 25x50 hoặc 30x60 
- Cửa kín dưới nan đáy bằng V4, V5, V6
- Lá kín dầy 1mm đến 1.6mm tùy kích thước của cửa

- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.6mm
- Trục 114, 141, 168, 219

 

Cửa cuốn mắt võng INOX 304 ống phi 12.7

Thân cửa ống Ø 12.7, dầy 1.1mm, chất liệu  INOX 304. Cửa thoáng toàn bộ nan đáy bằng hộp 25x50 hoặc 30x60, cửa kín dưới nan đáy bằng V4 hoặc V5
- Thân cửa ống phi Ø 12.7, độ dầy 1.1mm
- Cửa thoáng toàn bộ nan đáy bằng hộp 25x50 hoặc 30x60 
- Cửa kín dưới nan đáy bằng V4, V5, V6
- Lá kín dầy 0.8mm, 1mm đến 1.6mm tùy kích thước của cửa

- Ray cửa bản 7cm dầy 1mm và bản 10cm dầy 1.2mm
- Trục 114, 141, 168, 219
Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn
Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn
Cửa cuốn Mắt Võng tại Lạng Sơn


Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Thành phố Lạng Sơn
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Tràng Định
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Bình Gia
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Văn Lãng
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Cao Lộc
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Văn Quan
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Bắc Sơn
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Hữu Lũng
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Chi Lăng
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fuco tại Lạng Sơn Huyện Lộc Bình
Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới tại Lạng Sơn, Báo giá Báo giá Cửa cuốn Mắt Võng, Mắt Lưới Fucotại Lạng Sơn Huyện Đình Lập
Bài viết khác